Mgr. Přemysl Bobek, Ph.D.

Přemysl Bobek se zabývá vlivem požárů na dlouhodobý vývoj lesních ekosystémů. Zaměřuje se především na paleoekologický výzkum četnosti požárů a hledání faktorů, které ovlivňují jejich výskyt v minulosti. Výsledky slouží k pochopení vzájemných interakcí mezi požáry, klimatem, vegetací a člověkem,...

zobrazit více

Mgr. Martin Adámek, Ph.D.

Martin Adámek se zabývá požárovou ekologií středoevropských ekosystémů s užším zaměřením na jehličnaté lesy, vřesoviště a horské bezlesí. Těžištěm jeho zájmu je vliv požárů na biodiverzitu a dlouhodobý vývoj vegetace, výskyt požárů v krajině a využití řízeného vypalování v ochraně...

zobrazit více