Mgr. Přemysl Bobek, Ph.D.

21. 10. 2020

Přemysl Bobek se zabývá vlivem požárů na dlouhodobý vývoj lesních ekosystémů. Zaměřuje se především na paleoekologický výzkum četnosti požárů a hledání faktorů, které ovlivňují jejich výskyt v minulosti. Výsledky slouží k pochopení vzájemných interakcí mezi požáry, klimatem, vegetací a člověkem, avšak jsou také důležitým předpokladem pro zhodnocení možných trajektorií vývoje pod vlivem měnícího se klimatu.

Mgr. Martin Adámek, Ph.D.

21. 10. 2020

Martin Adámek se zabývá požárovou ekologií středoevropských ekosystémů s užším zaměřením na jehličnaté lesy, vřesoviště a horské bezlesí. Těžištěm jeho zájmu je vliv požárů na biodiverzitu a dlouhodobý vývoj vegetace, výskyt požárů v krajině a využití řízeného vypalování v ochraně přírody.