Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.

Martin Kopecký studuje změny vegetace v čase a prostoru. Zaměřuje se především na dynamiku temperátních lesů, jejich diverzitu a vztah mezi makro a mikroklimatem. V dlouhodobém horizontu studuje vzájemné interakce přírodních procesů a lidské činnosti a jejich dopad na diverzitu a rozšíření rostlin.