Mgr. Radim Hédl, Ph.D.

Radim Hédl se zabývá tématy souvisejícími s lesní biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zaměřuje se především na metody lesního hospodaření a vliv sucha na lesní biodiverzitu.

zobrazit více

prof. RNDr. František Krahulec, CSc.

František Krahulec se dlouhodobě snaží o propojení úrovní biodiverzity od společenstev přes organismy až po genetickou variabilitu. Zabývá se ekologickými aspekty variability rostlin. Má dlouhodobé zkušenosti s travinnými společenstvy a jejich ekologií.

zobrazit více

Mgr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.

Zabývá se diverzitou hub v přirozených i člověkem do různé míry ovlivněných půdních ekosystémech, a to zejména molekulárně genetickými metodami.

zobrazit více

Mgr. Jan Roleček, Ph.D.

Jan Roleček se vyjadřuje k tématům souvisejícím s biodiverzitou, její ochranou a ohrožením. Zvláště se věnuje lesům a vlivu různých způsobů hospodaření na jejich biodiverzitu a také druhově mimořádně bohatým ekosystémům stepí ve střední a východní Evropě.  

zobrazit více

Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.

Martin Kopecký studuje změny vegetace v čase a prostoru. Zaměřuje se především na dynamiku temperátních lesů, jejich diverzitu a vztah mezi makro a mikroklimatem. V dlouhodobém horizontu studuje vzájemné interakce přírodních procesů a lidské činnosti a jejich dopad na diverzitu a rozšíření...

zobrazit více

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

Zdeněk Kaplan se věnuje zkoumání české flóry. Je hlavním editorem posledního vydání Klíče ke květeně ČR (Academia, 2019).

zobrazit více

Mgr. Petra Hájková, Ph.D.

Zabývá se vegetací a historií rašelinišť v Evropě a jejich proměnou v důsledku probíhajících změn jako je eutrofizace, odvodňování nebo oteplování klimatu. Sleduje také reakci druhového složení jejich vegetace na různé typy obhospodařování (např. kosení). Vývoj rašeliništní vegetace na delší...

zobrazit více