Mgr. Josef Juráň, Ph.D.

Jako kurátor Sbírky autotrofních organismů (CCALA) se Josef Juráň věnuje otázkám kultivace sinic a řas, jejich udržování ve sbírkách a právnímu pozadí fungování sbírek, současně se také zajímá o roli sbírek v praktické druhové ochraně ex-situ (mimo původní stanoviště). Sinice a řasy představují velmi diverzifikovanou skupinu organismů, z nich většina dosahuje mikroskopických rozměrů, přesto mají velký potenciál jak pro základní výzkum (poznání biodiverzity, evoluce, taxonomie), tak pro aplikovaný výzkum, kdy představují nadějný zdroj rozličných látek, které mohou najít využití ve výživě člověka, zemědělství, farmacii apod.