Mgr. Josef Juráň, Ph.D.

Jako kurátor Sbírky autotrofních organismů (CCALA) se Josef Juráň věnuje otázkám kultivace sinic a řas, jejich udržování ve sbírkách a právnímu pozadí fungování sbírek, současně se také zajímá o roli sbírek v praktické druhové ochraně ex-situ (mimo původní stanoviště). Sinice a...

zobrazit více