Ing. Jan Pergl, Ph.D.

Jan Pergl se zabývá problematikou invazí (rizik, dopadů a monitoringem) a analýzou nově zavlékaných druhů. Kromě vědecké činnosti dlouhodobě spolupracuje na legislativních a managementových opatření v oblasti invazí na národní i evropské úrovni.