RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

20. 10. 2020

Jiří Sádlo se zabývá vývojem krajiny v posledních 12 000 letech i její současnou proměnou v kontextu klimatických změn, globalizace a suburbizace. Komentuje témata jako je příměstská příroda, rostlinné invaze a naopak relikty, biodiverzita, ochrana a přetváření přírody, vztah kultury a přírody v kulturní krajině, humanitní a přírodovědný přístup k péči o krajinu

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

20. 10. 2020

Petr Pyšek se zabývá biologickými invazemi v globálním měřítku, jejich historií, dynamikou a dopady na biodiverzitu, fungování ekosystémů a důsledky pro společnost v kontextu probíhajících globálních environmentálních změn.

Ing. Jan Pergl, Ph.D.

20. 10. 2020

Jan Pergl se zabývá problematikou invazí (rizik, dopadů a monitoringem) a analýzou nově zavlékaných druhů. Kromě vědecké činnosti dlouhodobě spolupracuje na legislativních a managementových opatření v oblasti invazí na národní i evropské úrovni.

Mgr. Jana Müllerová, Ph.D.

20. 10. 2020

Jana Müllerová se věnuje monitoringu invazních druhů pomocí dálkového průzkumu včetně dronů.