RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

Jiří Sádlo se zabývá vývojem krajiny v posledních 12 000 letech i její současnou proměnou v kontextu klimatických změn, globalizace a suburbizace. Komentuje témata jako je příměstská příroda, rostlinné invaze a naopak relikty, biodiverzita, ochrana a přetváření přírody, vztah kultury a přírody...

zobrazit více

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Petr Pyšek se zabývá biologickými invazemi v globálním měřítku, jejich historií, dynamikou a dopady na biodiverzitu, fungování ekosystémů a důsledky pro společnost v kontextu probíhajících globálních environmentálních změn.

zobrazit více

Ing. Jan Pergl, Ph.D.

Jan Pergl se zabývá problematikou invazí (rizik, dopadů a monitoringem) a analýzou nově zavlékaných druhů. Kromě vědecké činnosti dlouhodobě spolupracuje na legislativních a managementových opatření v oblasti invazí na národní i evropské úrovni.

zobrazit více

Mgr. Jana Müllerová, Ph.D.

Jana Müllerová se věnuje monitoringu invazních druhů pomocí dálkového průzkumu včetně dronů.  

zobrazit více