Elektromobily

Jako botanici máme k přírodě blízký vztah a ochrana životního prostředí je pro nás posláním. Vítáme proto každý technologický pokrok, který vede k minimalizaci negativních dopadů na něj. Díky Státnímu fondu životního prostředí České republiky jsme pro náš ústav získali dva elektromobily.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.