Botanický ústav: příležitosti pro rozvoj kariéry a získávání talentů

IBOAT

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové zdroje: 36 398 240,38 Kč
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Anotace:
Projekt se zabývá rozvojem kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků  Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a jeho nastavení v rámci organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků s cílem získání ocenění „HR Award“. Účelem projektu je: rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků naší organizace v oblasti strategického řízení VaV a jeho nastavení ve výzkumné organizaci.Hlavním cílem projektu je: nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“.

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Očekávané výsledky:

  • Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“
  • Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a udržitelného řízení výzkumné organizace
  • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
  • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Dokumenty (v aj):