Blog BÚ

Pohled vraním okem čtyřlistým –
Blog Botanického ústavu AV ČR

vranioko cerne_na web

Blog byl spuštěn v květnu 2016.
Autorem příspěvků z let 2016 až 2019 je Stanislav Mihulka, pokud není uvedeno jinak.
Od roku 2019 píše příspěvky Jitka Klimešová.
Autorkou loga je Jitka Klimešová.