Mobility 2017

Mobility 2017

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007852
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové zdroje: 9 649 812,0 Kč
Datum zahájení realizace: 1. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 8. 2019

Anotace:
V rámci projektu budou přijati 4 postdoktorandi a vysláno 7 pracovníků BÚ AV ČR, v.v.i.. Projekt umožní naplnit strategii rozvoje a doporučení vyplývající z hodnocení ze strany AV ČR: Udržet existující priority: excelenci výzkumu; integraci oborů; integrovat základní a aplikovaný výzkum; Zapojit se více do mezinárodních projektů; Pokračovat v kontaktování výzkumných pracovníků ze zahraničí včetně těch, kteří přicházejí na krátké návštěvy nebo ve společných projektech; Budovat nové expertízy.

Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit posílení mezinárodní spolupráci a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu a výzkumných pracovníků a rozvoj BÚ AV ČR, v.v.i. posílením rozvoje lidských zdrojů.

Očekávané výsledky:
Příjezd 4 post-doků s potřebnými expertízami na 6 měsíční stáž do BÚ AV ČR, v.v.i. Tito pracovníci posílí expertní základnu pro ekologie etomykorhiz, mikroklima – statistika časových řad,  funkční ekologie rostlin a vegetační ekologie.

Byly podpořeny příjezdy postdoků ze zemí: Německo, Španělsko, Brazílie, Argentina.

Výjezd 6 výzkumných pracovníků – juinorů na 6 měsíční stáže do zahraničí a výjezd 1 výzkumného pracovníka – seniora na 6 měsíční stáž do zahraničí.  Tito pracovníci přinesou nové metodiky, data, partnerství a možnosti spolupráce pro obory: Populační ekologie, Ekotoxikologie, Funkční ekologie, Průtokové cytometrie, Ekologie Invazí, Lichenologie.

Díky projektu byly podpořeny pracovní stáže v těchto institucích a zemích:

  • Max-Planck-lnstiuts fur Entwicklungsbiologie im Folgenden, Německo
  • Universität für Bodenkultur Wien, Rakousko
  • WSL (Swiss Federal Research Institute), Research Unit Landscape Dynamics, Švýcarsko
  • University of Guelph, Department of lntegrative Biology, Kanada
  • Lousiana State University, USA
  • Stellenbosch University, Jihoafrická republika
  • Royal Botanic Garden Edinburgh, Velká Británie

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.