Bolševník

Vznikla nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

Nutrie říční, jelen sika, pajasan žláznatý, bolševník velkolepý, rak mramorovaný či sršeň asijská – to je jen několik z mnoha druhů, které dělají starosti odborníkům na biologické invaze...

zobrazit více

Metody práce s archivními materiály pro výzkum historie lesů

V archivech lze nalézt mnoho informací o historii lesů a jejich využívání, práce s archivními materiály ale přináší mnohá úskalí. Kolektiv autorů z brněnského Oddělení vegetační ekologie...

zobrazit více

Věda fotogenická v Galerii Natura

V Galerii Natura v přízemí průhonického zámku je až do 12. listopadu k vidění výběr fotografií z různých ročníků soutěže Věda fotogenická. Výstavu můžete navštívit každý den...

zobrazit více

Rozrazil a bolševník

Ačkoliv jsou rostliny vesměs mírumilovná stvoření, jsou mezi nimi druhy, které nemají nejvybranější chování. Vezměme si třeba takový bolševník velkolepý, který pro okrasné účely začali zahradníci šířit...

zobrazit více

Lubomír Adamec převzal medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

RNDr. Lubomír Adamec, DSc., se více než 30 let se věnuje ekofyziologii terestrických a především vodních masožravých rostlin. Studuje jejich růstové zvláštnosti, minerální výživu, fotosyntézu, dýchání, anatomii...

zobrazit více
akát

Nová zpráva o invazních nepůvodních druzích nabízí účinný nástroj k zamezení jejich šíření

Invazní nepůvodní druhy představují velkou globální hrozbu pro přírodu, ekonomiku, potravinovou bezpečnost a lidské zdraví. Sehrály klíčovou roli v 60 % dokumentovaných případů vymírání rostlin a živočichů a...

zobrazit více

Brno plné vědy i s Botanickým ústavem

Třídenní Festival vědy & techniky začíná v pátek 8. září 2023 v pavilonu A1 v areálu brněnského Výstaviště. Vstup je zdarma, otevřeno je vždy od 9 do...

zobrazit více

Skákající geny mají pozitivní vliv na rostlinná společenstva

Biodiverzita je spojována zejména s rozmanitostí druhů ve společenstvu, tzv. druhovou diverzitou. Vědci Botanického ústavu Akademie věd ČR se však při svém výzkumu zaměřili na rozmanitost uvnitř...

zobrazit více
Evropský rákos s velkým genomem se úspěšně šíří v Americe (zde záliv Chesapeake Bay v Marylendu, USA)

Velká knihovna kuchařek

Naše genetická informace je zapsána pomocí kódu na speciální médium (DNA), podobně jako je písmo napsáno na papír. Informací, které jsou potřeba pro vytvoření jednoho organismu, je...

zobrazit více
Experimentální uspořádání pro experiment se suchem v rozdělených květináčích pro zkoumání nakládání se zásobními sacharidy u oddenkatých rostlin (foto FCC Lubbe, 2020)

Odpad, nebo poklad? Záchrana oddenků během sucha

Považujete svoje tukové zásoby za cennou pojistku na horší časy, nebo za odpad, kterého byste se nejraději zbavili? Nemusíte odpovídat, myslím, že vám rozumím. Komu ale v případě...

zobrazit více
Spektrální, vegetační index NDVI vypočtený z dat družice Landsat 8 pro území severozápadních Čech a přilehlé části Saska (Foto družice Landsat, výpočet NDVI indexu Jiří Prošek).

Nahradí moderní technologie botaniky?

Nástup umělé inteligence, robotů a všelikých moderních vychytávek vnuká nejednomu z nás otázku, zdali my, botanici, budeme ještě potřební, zdali náš obor má budoucnost. Samozřejmě, že nám nebude...

zobrazit více
Pajasan žláznatý

Biosmršť 2023 ovládl pajasan žláznatý a slunéčko východní

Do druhého ročníku bleskového mapování nepůvodních druhů živočichů a rostlin v ČR, které koordinovali vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Botanického ústavu AV ČR, se zapojilo...

zobrazit více
Knihovna Botanického ústavu AV ČR

Letní uzavírka knihoven v Průhonicích a v Třeboni

Dovolujeme si upozornit návštěvníky knihoven Botanického ústavu AV ČR na uzavření knihoven v následujících termínech: knihovna v Průhonicích: 3.–17. 7. a 21. 8.–1. 9. 2023 knihovna v Třeboni: 1.–9....

zobrazit více

Malé výročí a cesty za novým poznáním

Letos je to 30 let od vzniku první kresby podzemní části rostliny, která je společně s několika tisíci dalších kreseb základem databáze klonálního růstu rostlin CLO-PLA. Tato...

zobrazit více

Botanici na Veletrhu vědy už od zítra

Veletrh vědy nabízí příležitost potkat se s vědci z Botanického ústavu, vyzkoušet si určování rostlin a seznámit se s invazními druhy, způsoby jejich šíření i riziky, která...

zobrazit více

Vzniká první kompletní Fotografický atlas rostlin České republiky

Kniha, na které spolupracují i vědci z Botanického ústavu, bude obsahovat asi 3100 rostlin na více než 8 tis. fotografiích. Celkem se na přípravě knihy podílí dvacet...

zobrazit více
nutrie se živí křídlatkou

Přichází Biosmršť 2023 – bleskové mapování nepůvodních druhů veřejností

Od pátku 26. května do neděle 28. května se uskuteční blesková víkendová akce, při které spojí odborníci na biologické invaze síly s veřejností a společně zmapují rozšíření...

zobrazit více

Louky. Dobrodružství poznávání

V nakladatelství Academia vyšla kniha o loukách, která vychází z dlouholetého výzkumu krkonošských luk prováděného badateli z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, ale i z dalších...

zobrazit více

Vyšlo nové číslo časopisu Botanika

V prvním letošním čísle se dočtete např. o tropických zázvorech, o rostlině roku či o nepůvodních rostlinách v ČR . V čísle najdete rozhovor, fotoreportáž, pozvánky na...

zobrazit více

Zelený sníh

Zelený sníh není marketingový produkt horských lyžařských středisek, ale vzácný výskyt zelených řas na tající sněhové pokrývce. Nález patří našim kolegům, kteří pozorovali zelený sníh ve Vysokých...

zobrazit více