Botanický ústav AV ČR slaví 60. výročí

1. ledna oslavil Botanický ústav AV ČR 60 let od svého založení. Za šest dekád své existence se z malých geobotanických pracovišť stalo největší centrum botanického výzkumu v ČR, které významně přispívá k výzkumu a ochraně přírody nejen v České...

zobrazit více
Druhově bohatá "pralouka" v NPR Čertoryje.

Co dělá louku loukou?

Zvykli jsme si obdivovat tropické pralesy pro jejich druhovou bohatost, přitom máme u nás doma podobně bohatá společenstva. Rozdíl je jenom v tom, že tropické pralesy jsou nejbohatšími společenstvy na škále hektarů, kdežto naše louky vítězí na prostorové škále několika...

zobrazit více

Jedinečné regionální flóry mizí kvůli nepůvodním rostlinám

Regionální květeny po celém světě ztrácejí svoji jedinečnost kvůli invazím nepůvodních rostlin. Tento proces je ovlivněn biogeografickými i antropogenními faktory. Vyplývá to z výsledků celosvětového výzkumu, publikovaného v časopise Nature Communications. Na studii se podíleli vědci Botanického ústavu AV ČR, kteří...

zobrazit více
Tisíc let staré zbytky štítu a krovek lýkožrouta lesklého (1,6–2,8 mm), podkorního škůdce lesních dřevin. Foto: Nick Schafstall

Kalamita

Když na louce zmizí jeden bylinný druh, sotva si toho všimne někdo jiný než botanik navštěvující tu louku pravidelně. Zato začne-li odumírat jeden druh stromu v lese, je z toho přírodní katastrofa. Ke stromům a lesům máme prostě takový osobnější vztah, a...

zobrazit více

Z časopisu Botanika

Jak zobrazit lesní minulost? Co jsme (zatím) vybádali v polních mokřadech jižní Moravy? Jak ve výzkumu propojovat archeologii a botaniku? To jsou jen některá z témat druhého letošního čísla časopisu Botanika. Dočtete se v něm i mnoho dalšího, např. o...

zobrazit více
CaviPlasma

Zlatá medaile pro zařízení na čištění vody

CaviPlasma - zařízení pro desinfekci a úpravu kapalin využívající hydrodynamickou kavitaci a plazmový výboj, na jehož vývoji a testování se podílel i Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu, bylo oceněno Zlatou medailí Mezinárodního strojírenského veletrhu 2021. Zařízení bylo vyvinuto a odzkoušeno...

zobrazit více
strom

Pro les nevidíme stromy?

Stromy jsou zásadní pro stabilitu planety. Jak ale o nich lidé přemýšlejí v širším kontextu – například lesního hospodářství? Jsou důležité i ty osamělé? Jak je vnímá česká společnost? Nejen na tyto otázky hledali odpověď odborníci z mnoha vědních oborů...

zobrazit více
Různě velká semena rostlin

Rodičovská péče v rostlinné říši

Také si nosíte v kapse na podzim kaštan? Je chladivý, hladký, má krásnou barvu a vždycky jsem šťastná, když v parku najdu nějaký, který unikl pozornosti dětí. Děti jsou největším nebezpečím pro jedny z největších rostlinných semen, která se najdou...

zobrazit více
Pokus s jahodníkem

Víte, že rostliny také vědí? Jak paměť ovlivňuje chování rostlin

Zveme Vás na přednášku Víta Latzela v rámci Týdne Akademie věd ČR, která se bude konat ve čtvrtek 4. listopadu od 18:00 online. V přednášce mimo jiné uslyšíte, jak jsme naučili jetel obávat se krutého sucha, pampelišku bojovat o své...

zobrazit více

Den otevřených dveří v Brně

Zajímá Vás, co v Botanickém ústavu zkoumáme? Brněnské pracoviště připravilo v rámci Týdne Akademie věd ČR Den otevřených dveří, bude se konat ve středu 3. listopadu. Na akci je nutná rezervace na webu Týdne Akademie věd ČR, odkaz a více...

zobrazit více
Logo HR Excellence in Research

Botanický ústav AV ČR získal mezinárodní ocenění v oblasti řízení lidských zdrojů HR Excellence in Research

Botanický ústav AV ČR je od října zařazen na seznam institucí, které byly oceněny „značkou kvality“ HR Award. Získání tohoto ocenění potvrzuje, že v Botanickém ústavu je kvalitní vědecké pracovní prostředí a dobré podmínky pro profesní rozvoj. Zároveň je signálem do zahraničí,...

zobrazit více
Les

Lesní historie v mapách

Vědci Botanického ústavu AV ČR ve spolupráci s odborníky z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) vytvořili obsáhlý soubor elektronických map, který vypovídá o historii a stavu českých lesů. Mapy zachycují vliv lidské činnosti od roku 5 500 př....

zobrazit více
A garden in the desert at EXPO 2020

Co uvidí návštěvníci světové výstavy EXPO 2020?

Větru ani dešti neporučíme, vyrobit vodu ze vzduchu a nechat rozkvést poušť ale zvládneme. Přesvědčit se o tom budou moci návštěvníci českého pavilonu na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji, která byla zahájena s ročním zpožděním kvůli pandemii v pátek...

zobrazit více

Kde se mu daří?

Zahrádkáři obvykle ze zkušenosti ví, který kout zahrádky se hodí pro jakou rostlinu, podle toho, kde daná rostlina nejlépe roste. Tuto znalost by chtěli mít botanici pro celé Česko nebo pro celou Evropu – pomohlo by jim to lépe sledovat,...

zobrazit více
Zebra

Výstava Botanického ústavu AV ČR představuje biodiverzitu africké savany zachycenou objektivem fotopastí

V září a říjnu mají návštěvníci Průhonického parku jedinečnou příležitost spatřit výstavu Botanického ústavu AV ČR „Africká savana objektivem fotopastí“. Fotografie, které zachycují život zvířat v Krugerově národním parku, jsou doplněny informacemi o aktuálním výzkumu biodiverzity africké savany. Výstava je...

zobrazit více
Tropický horský les v Africe

Africké horské lesy zadržují více uhlíku, než se předpokládalo, rychle ale mizí

Mezinárodní tým vědců zabývající se studiem tropických horských lesů v Africe zjistil, že množství uhlíku, které tyto lesy vážou ve své biomase, je daleko vyšší, než se předpokládalo. Zároveň je překvapila rychlost, jakou lesy mizí. Podle studie, na které se podíleli...

zobrazit více

Případ neoprávněného hrabání lesního steliva

Naše příroda je už po staletí intenzivně využívána lidmi, proto botanici, když chtějí porozumět rozšíření rostlin, musí znát nejen vliv živin v půdě nebo vlhkosti na složení rostlinných společenstev, ale také vliv lidské činnosti. Problém je, že lidská činnost v...

zobrazit více
orchideje

Jeden genom, dvě evoluční rychlosti

Vědci Botanického ústavu AV ČR zjistili, že velikost genomu u orchidejí je nezávislá na počtu chromozomů, ale úzce souvisí s celkovým obsahem repetitivních úseků DNA a typem endoreplikace. Výzkum ukázal, že evoluce genomu na úrovni druhů probíhá dvojí rychlostí –...

zobrazit více
Temně zbarvená rašelinná voda je bohatá na huminové látky fenolické povahy. Ty se hromadí při neúplném rozkladu rašeliníků (červené porosty i zelené chuchvalce ve vodě) i všech ostatních rostlin. Rašeliniště Viru v severním Estonsku

Nefungující kompostér

Jestliže máte doma kompostér, potom víte, co potřebuje váš zelený odpad jako zbytky z kuchyně a nasekaná tráva, aby se dobře rozkládal: dostatek vzduchu a správný poměr uhlíku a dusíku. Jinými slovy, k trávě musíte přidat také občas trochu kůry...

zobrazit více
růže

Průhonická botanická zahrada získala jako první v ČR významnou mezinárodní akreditaci

Průhonická botanická zahrada Botanického ústavu AV ČR získala jako první česká botanická zahrada mezinárodní akreditaci Conservation Practitioner, kterou uděluje mezinárodní organizace botanických zahrad, Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Získání tohoto oprávnění je významným stupněm v profesionalizaci zahrady a jejích genofondových...

zobrazit více