Neměnný prales?

25. 5. 2020

Nevím, kdy vy jste si všimli, že svět kolem nás se mění, ale já mám dva silné zážitky z dětství. Jeden se týkal lidí a bylo to zjištění, že ten mladý pár na fotografii v babiččině ložnici je babička s dědečkem. Druhý se týkal lesa, o kterém jsem si myslela, že existuje od nepaměti. Dědeček mi ale při procházce řekl, že si pamatuje, když se ten les sázel. (Více)

Provozní pro II. část Průhonického parku

25. 5. 2020

Botanický ústav hledá do svého týmu  novou kolegyni nebo kolegu pro pracoviště v Průhonicích na pozici provozní/ho pro II. část Průhonického parku, více zde

 

Tropické lesy dokáží odolávat zvyšujícím se teplotám, ale jen do určité míry

22. 5. 2020

Klimatická změna chystá tropickým lesům nejistou budoucnost. Nová studie publikovaná v časopise Science ukazuje, že i v teplejších podmínkách mohou tropické lesy nadále ukládat velké objemy uhlíku, pokud ovšem současně omezíme produkci skleníkových plynů. Na zmíněné studii se podíleli i tři vědci z České republiky. (Více)

Zahradník/zahradnice

20. 5. 2020

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. hledá do svého týmu pro pracoviště v Průhonicích novou kolegyni/kolegu na níže uvedenou pozici:     ZAHRADNÍK / ZAHRADNICE, více zde

PhD student in Department of Population Ecology

19. 5. 2020

We are looking for a PhD student interested in ecological epigenetics to join our lab. The successful applicant will focus on the role of epigenetic memory in behaviour of a clonal plant. More information here

Koruny stromů chrání lesní rostliny před globálním oteplováním

15. 5. 2020

Teplotně stabilnější lesní prostředí pod korunami stromů chrání lesní organismy před teplotními extrémy, a ovlivňuje tak jejich reakci na globální oteplování. Lesní rostliny proto mnohem výrazněji reagují na změny v zápoji stromového patra než na celkové oteplování klimatu. K těmto závěrům došla mezinárodní studie, na níž se podílelo šest vědců z Botanického ústavu AV ČR a jež byla dnes zveřejněná v prestižním časopise Science. (Více)

Destrukce a příležitost

11. 5. 2020

Je nám nyní připomínáno, že krize je současně příležitost. Jestli si nejste jisti, co to znamená, mám tady jeden příklad z přírody. Přírodě dáváme my lidé dost zabrat, ale nebuďme domýšliví, pořádné katastrofy tady existují i bez našeho přičinění, třeba díky sopečné činnosti, zemětřesením a pádům meteoritů. Co na to živáčkové? Neváhají a zničené místo zabydlí. (Více)

Pokusní králíci ekologů

4. 5. 2020

V biologii jsou velmi populární pokusné organizmy, díky nimž vědci už testovali mnoho klíčových hypotéz. Určitě jste slyšeli o králících, laboratorní krysách, myších, octomilkách nebo huseníčku, ale víte, že i ekologové mají své oblíbené modelové pokusné entity? (Více)

Doktorand/doktorandka s pracovištěm v Oddělení ekologie invazí

4. 5. 2020

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici doktorand/doktorandka s pracovištěm v Oddělení ekologie invazí v Průhonicích se 100% pracovním úvazkem. Více informací zde

Studenokrevná stvoření

27. 4. 2020

Rostliny, kdyby měly nějakou krev, bychom označili za studenokrevná stvoření. Teplotu svého těla umí regulovat jen do určité míry: například pomocí odpařování vody umí zchladit listy, pomocí zahuštění buněčného obsahu cukernými roztoky umí chránit své tkáně před zmrznutím, ochlupením zpomalují proudění vzduchu a tím ochlazování listů, tvarem, barvou a natočením ke slunci umožňují zvýšit teplotu uvnitř květu. Přesto jsou rostliny závislé na okolní teplotě a ekologové teplotu považují za důležitý faktor ovlivňující jejich rozšíření a růst.

(Více)

Vyšla Botanika 1/2020

24. 4. 2020

První letošní číslo časopisu Botanika přináší články z různých oborů od paleobotaniky a ekologie po mykologii. Jmenovatelem několika z nich jsou lesy: jeden je věnovaný rekonstrukci druhové skladby lesů před intenzifikací lesního hospodaření, další s názvem “Kde se berou lesní byliny?” představuje vlivy prostředí, které působí na klíčení lesních bylin, a do třetice je zde příspěvek o mikroklimatickým podmínkách v různých fázích vývoje horského smrkového lesa. Časopis zakoupíte např. v knihkupectvích Academia, která jsou od pondělí 27. dubna opět otevřena. Více o časopisu Botanika zde.

Pozvánka na pevninské ostrovy

20. 4. 2020

Určitě už plánujete letošní dovolenou v české kotlině a možná jste trochu smutní, že zůstanete ochuzeni o mořské radovánky se slanou vodou, korálovými útesy a pustými ostrovy. Botanici jsou z toho smutní také, hlavně proto, že ostrovy jsou velmi zajímavé výzkumné objekty. Speciálně to platí pro hodně staré izolované ostrovy, na které měly rostliny problém doputovat, a když už se tam dostaly, přizpůsobily se různým prostředím a daly vznik mnoha jinde nevídaným druhům. (Více)

Podcast: Rozpínavá krása nepůvodních akátů

20. 4. 2020

Trnovník akát u nás najdeme prakticky všude. Na jaře nádherně kvete a voní, jak brzy opět uvidíme a ucítíme. Málokdo ale ví, že akát není naší původní dřevinou, botanici ji řadí mezi takzvané invazní rostliny, které významně mění své okolí. Jak přesně jej ovlivňuje? Je vhodné výskyt akátů omezovat? Na tyto a další otázky odpovídala Michaela Vítková z Botanického ústavu AV ČR v podcastu Akademie věd ČR natočeném v rámci aktuálního projektu Věda na doma. Poslechnout si jej můžete na několika platformách na počítači i mobilním telefonu.

Provoz ústavu na základě uvolňování vládních nařízení/ Institute’s operation regarding to loosing of rules issued by the Government

17. 4. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, (kindly find English bellow)

touto zprávou bych rád reagoval na Vaše množící se dotazy k postupnému uvolňování vládních nařízení a dalšímu fungování našeho ústavu.

Vedoucím oddělení doporučuji, aby od příštího týdne postupně omezovali počet členů svých týmů, kteří pracují v režimu home office nebo mají jiným způsobem omezenou docházku na pracoviště. Samotné opatření necháváme v platnosti proto, že riziko nakažení stále ještě trvá a většina dětí půjde do školy až v září. Chceme tím vyjít vstříc nejvíce zasaženým skupinám zaměstnanců, tedy rodičům s dětmi a zaměstnancům trpícím chronickým onemocněním, věku nad 60 let atd.

 

Pro výkon práce je důležitý osobní kontakt a permanentní nepřítomnost na pracovišti je zejména pro vedoucí velmi zatěžující. Mnozí z nás jsou již z e-komunikace patrně unavení a hromadící se mailová korespondence často nedokáže efektivně nahradit jednu osobní schůzku.

Na pracovišti je třeba důsledně dbát na to, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu a dodržovat veškerá platná vládní nařízení. Tam, kde je více zaměstnanců v jedné kanceláři, nadále doporučuji dohodnout se na fungování tak, aby se necítil pokud možno nikdo z přítomných ohrožen (střídání se v kanceláři podle harmonogramu apod.). Rád bych také připomněl platnost nastavených pravidel. Nadále jsou v platnosti všechna hygienická opatření (mytí rukou, roušky, odstupy 2m, atd.), která je třeba s rozvolňujícími se opatřením dodržovat o to více.

 

V případě nařízení karantény některému ze zaměstnanců, je nutné, aby o takové situaci neprodleně informoval personální oddělení a zároveň sdělil, s kým byl na pracovišti v nedávné době v osobním kontaktu a v kterých prostorách se pohyboval.

 

Všechny dosud přijaté příkazy ředitele (6/2020 Opatření v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací, 11/2020 Pokyny k oznámení překážek na straně zaměstnavatele a způsob evidence práce z domova, 14/2020 Pracovní cesty a cestovní náhrady) v souvislosti s šířením nemoci covid-19 zůstávají prozatím v platnosti.

 

Předpokládám, že v rámci uvolňování pravidel budeme fungovat dle následujícího harmonogramu:

 

Otevření Průhonického parku pro širší veřejnost směřujeme na termín 27. dubna. Obnovený prodej vstupenek bude probíhat přes okénko, které jsme instalovali do dveří prodejny. Očekávejte tedy zvýšený pohyb osob v parku a na parkovišti od tohoto termínu. Zaměstnanci přijíždějící na zámek parkují v autoprovozu.

 

Soukromé pobyty na Kvildě a Lužnici bude možné realizovat od 8. června. Pracovní pobyty jsou již umožněny.

 

Otevření Návštěvnického centra a všech dalších výstavních prostor v zámku je plánováno na 25. května.

 

Věřím, že uvedená opatření nám stávající situaci zase o něco usnadní a postupně se budeme vracet do zaběhlých kolejí.

 

Děkuji všem za spolupráci!

 

S pozdravem,

 

Jan Wild

 

*************************************ENGLISH*********************************************

Dear colleagues,

 

I would like to inform you about our institute´s further operation regarding to loosening of rules issued by the Ministry of Health.

Department´s Leaders are kindly asked to consider a number of their team members working from home (Home Office regime). Please, start with reducing the number from the next week. Home office shall be applied for parents (whose children cannot visit their schools), colleagues over 60 years of age, or suffering from chronic illness, etc.

 

Personal contact is important for the work performance and permanent absence from the workplace is particularly burdensome for managers. Many of us are already tired of e-communication and the accumulating mail correspondence often fails to effectively replace one personal meeting.

At the workplace, kindly avoid unnecessary contact and follow all the government regulations. In case you are more colleagues assigned to the same office, we recommend to agree on alternating in the office according to the schedule. However, if nobody feels to be threaten with the other colleagues presence in the same office, alternating is not requested any more. I would like to remind you that all sanitary measures (washing hands, drapes, 2m intervals, etc.) are still in force and should be followed even more with the loosening measures.

 

In case of any employee was ordered to stay at home for a quarantine, he or she must immediately inform the HR department about the situation. He or she must provide information about people met in person with the workplace.

 

All the Director´s orders issued in connection with the spread of Covid- 19 remain valid until further notice: 6/2020 (Epidemiological situation), 11/2020 (Home office and obstacles), 14/2020 (Business travels).

 

I suppose that we will operate according to the following timetable:

 

Průhonice Park shall be opened for public on 27/04. Starting with this date, kindly park in a car park.

 

Private stays in Kvilda and Lužnice will be possible from 8/06. Business stays are already possible.

 

The Visitor Center and all other exhibition are planned to open on 25/05.

 

Thank you all for your cooperation in the critical time period. I hope we will get back in our original way of working soon.

 

Jan Wild

 

Charismatické invazní druhy to mají jednodušší

16. 4. 2020

Co je vidět, to se počítá: Charisma nepůvodních druhů má vliv na jejich zavlékání a vnímání veřejností a může dokonce bránit jejich eradikaci. Mezinárodní tým, vedený vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky a Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB), zjišťoval vliv charismatu na management invazních druhů. Na studii se podílelo také pět pracovníků Botanického ústavu AV ČR. (Více)

V lesích mizí vzácné druhy rostlin. Může za to nárůst dusíku.

15. 4. 2020

V opadavých lesích Evropy jsou vzácnější druhy rostlin vytlačovány těmi hojnějšími. Tento vývoj může souviset se zvýšenou depozicí dusíku. Zjistil to mezinárodní tým vědců sdružený kolem iniciativy forestREplot, ve které působí i vědci Botanického ústavu AV ČR. Jejich výsledky byly publikovány v časopise Nature Ecology & Evolution.

(Více)

Anatomický atlas stonků vodních a mokřadních rostlin

6. 4. 2020

Po téměř sedmi letech příprav v únoru vyšel v nakladatelství Springer anatomický atlas stonků vodních a mokřadních rostlin, který je výsledkem spolupráce botaniků z BÚ Andrey Kučerové, Lubomíra Adamce a Jiřího Doležala se švýcarským profesorem Fritzem H. Schweingruberem.

(Více)

Jak si rostliny připravují půdu

6. 4. 2020

Každý zahrádkář ví, že musí půdu pro rostliny řádně připravit. Není to však nic originálního, rostliny si totiž půdu vzájemně také „připravují“ a přes půdu ovlivňují navzájem svůj růst. I když nechceme rostliny podezřívat z nekalých úmyslů, musíme přiznat, že někdy ovlivní tu půdu tak, že tím své následovníky pěkně potrápí.

(Více)

Schvalování služebních cest – příkaz č. 14/2020 / Business trips – updated Order

5. 4. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, (kindly find English bellow)

na základě uvolnění pravidel vydaných Ministerstvem zdravotnictví a vašich podnětů jsme upravili režim tuzemských služebních cest do podoby, která více odpovídá režimu, na který jste bývali zvyklí.

Pro snazší orientaci Vám níže uvádíme souhrn změn:

 • Tuzemské služební cesty budou nyní probíhat dle platného příkazu 6/2018, tzn. je možné opět schvalovat i vícedenní služební cesty. Zaměstnanec by si měl předem vždy ověřit, že v dané lokalitě sežene ubytování a stravování. A dále je povinen dbát všech platných vládních nařízení a opatření.
 • Služební cesty opět schvaluje vedoucí zaměstnanec s tím, že:
  •  k elektronickému schválení e-mailem žadatel přidává do kopie paní Audyovou (renata.audyova@ibot.cas.cz). Děje se tak z důvodu centrální evidence.
  • pokud je služební cesta schválená podpisem dokumentu, vedoucí zašle paní Audyové jeho sken.

 

Děkuji Vám za spolupráci.

 

Jan Wild

Příkaz ředitele 14/2020

 

———————————————————————————————————————————————————-ENGLISH—————————————————————

 

Dear colleagues,

Regarding to loosening of rules issued by the Ministry of Health and your suggestions, requests and needs of your field researcher, we issued an Order of the Director, which modifies domestic business trips rules.

Kindly find a short summary bellow:

 • Domestic business trips follow a Director´s order number 6/2018 again. This means that multi-day business trips are allowed now. However, please check in advance, whether necessary accommodation and catering are available at the locality. Furthermore, please pay respect to all government´s regulations and measures.
 • Business trips shall be approved by Department Leaders again. The process is following:
  • Apply by e-mail and add Mrs. Audyová into the copy (renata.audyova@ibot.cas.cz). This measure is important for an evidence.
  • In case that the application is approved by the signature of the document, the Department Leader shall send Mrs Audyová a scan thereof.

 

Thank you for your cooperation.

 

Jan Wild

Director´s order 14/2020

Vědec se musí pořád učit

30. 3. 2020

Vědec stále přemýšlí o svém vědeckém projektu a hledá inspiraci i ve zcela jiných oborech, než je ten jeho. Mně se teď honí hlavou, jak se současná pandemie podobá vědeckému experimentu, třeba takovému, jaký obvykle provádíme na rostlinách. (Více)