Vědci odhadují, že zbývá objevit přibližně 9 200 druhů stromů

Na Zemi roste přibližně 73 000 druhů stromů, včetně přibližně 9 200 druhů, které dosud nebyly objeveny. To jsou výsledky nové globální studie, na které se podílelo více než 100 vědců z celého světa a které byly zveřejněny v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vědci z Botanického ústavu AV ČR do mezinárodní studie přispěli unikátními daty z výzkumných ploch, které dlouhodobě sledují. 

Celosvětový odhad počtu druhů stromů je asi o 14 % vyšší než současný známý počet. Studie ukazuje, že většina neobjevených druhů je pravděpodobně vzácná, s velmi nízkými populacemi a omezeným areálem.

To znamená, že neobjevené druhy jsou poměrně silně ohrožené narušením způsobeným člověkem, jako je odlesňování, požáry či změna klimatu,“ říká Jiří Doležal z Botanického ústavu Akademie věd ČR.

Pro účely studie vědci zkombinovali údaje o početnosti a výskytu stromů ze dvou globálních datových souborů – jednoho z Global Forest Biodiversity Initiative a druhého z TREECHANGE – které využívají pozemní data z lesních ploch. Vytvořili tak jednu obrovskou globální sadu dat o stromech, která poskytla údaje o 64 100 zdokumentovaných druhů stromů po celém světě. K odhadu počtu neznámých druhů pak použili metodu, kterou vymyslel matematik Alan Turing během druhé světové války k rozluštění nacistického kódu.

horský tropický les Kamerun

Obr.: Tropický horský les v západním Kamerunu, Botanický ústav AV ČR

Samotné shromažďování informací o druzích stromů je poměrně náročné a nebylo by možné bez velké mezinárodní spolupráce. Ve skutečnosti probíhá tak, že vědci musí každý jednotlivý strom fyzicky změřit a zanést do databáze, je to jako celosvětová skládačka. Botanický ústav se do výzkumu zapojil dodáním unikátních dat z výzkumných ploch ve východní Asii na ruském Dálném východě, Koreji, Japonsku, v Evropě a západní Africe. To vše jsou lokality, kde provádíme dlouhodobý monitoring lesních porostů,“ říká Jiří Doležal a dodává: „Dle naší studie je odhad celkového počtu druhů stromů na Zemi 73 274, což znamená, že pravděpodobně existuje asi 9 200 druhů stromů, které ještě nebyly objeveny.“

Polovina až dvě třetiny všech již známých druhů stromů se vyskytuje v tropických a subtropických vlhkých lesích, které jsou druhově bohaté a zároveň vědci málo prozkoumané. Je pravděpodobné, že se zde vyskytuje i podstatná část dosud nepopsaných druhů.

„Zhruba 40 % neobjevených druhů se zřejmě nachází v Jižní Americe, proto má ochrana a výzkum tamních lesů obrovský význam,“ uzavírá Jiří Doležal.

 Publikace: Cazzolla Gatti, R., Reich, P., Gamarra, J., Crowther, T., Hui, C., Morera, A., Bastin, J.-F., de-Miguel, S., et al. (2022): The number of tree species on Earth. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119 (6):e2115329119 (https://doi.org/10.1073/pnas.2115329119)

 

Kontakt

doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení funkční ekologie
jiri.dolezal@ibot.cas.cz
+420 774 545 707

Mgr. Mirka Dvořáková
PR & Marketing Manager
miroslava.dvorakova@ibot.cas.cz
+420 602 608 766