Anatomický atlas stonků vodních a mokřadních rostlin

Po téměř sedmi letech příprav v únoru vyšel v nakladatelství Springer anatomický atlas stonků vodních a mokřadních rostlin, který je výsledkem spolupráce botaniků z BÚ Andrey Kučerové, Lubomíra Adamce a Jiřího Doležala se švýcarským profesorem Fritzem H. Schweingruberem.

Profesor F. H. Schweingruber při jedné ze svých pracovních návštěv Botanického ústavu v Třeboni navštívil právě rozkvetlou Sbírku vodních a mokřadních rostlin, která zahrnuje většinu druhového bohatství vod a mokřadů střední Evropy. Jeho nakažlivá fascinace světem rostlin vedla k myšlence vytvořit na základě materiálu ze Sbírky a z jeho dřívějších sběrů anatomický atlas vodních a mokřadních rostlin.  V úvodní hydrobotanické části se čtenář seznámí s ekologickou klasifikací vodních a mokřadních rostlin, s jejich ekofyziologií a specifickými adaptacemi na prostředí vod a mokřadů jako jsou zvláštnosti fotosyntézy, výměny plynů, minerální výživy, adaptace k anoxii a způsoby přezimování vodních rostlin pomocí turionů. Charakteristické anatomické vlastnosti stonků této rozsáhlé skupiny rostlin jsou shrnuty v názorném srovnávacím přehledu.

Hlavní částí publikace tvoří barvené příčné a podélné anatomické řezy stonků a oddenků téměř 400 druhů vodních a mokřadních rostlin střední Evropy od stojatých vod a řek nížin až po alpínská prameniště a sněhová výležiska. Mikroskopické fotografie různých zvětšení jsou doplněny podrobným anatomickým popisem. Pro každý druh je dále uveden jeho popis, ekologie, rozšíření a je ilustrován makrofotografií.

V závěrečné části jsou zjištěné anatomické znaky jednotlivých druhů analyzovány z hlediska fylogeneze a ekologických vlastností, zvlášť pro druhy jedno- a dvouděložné jsou uvedeny fylogenetické stromy pro nejdůležitější anatomické znaky.

Schweingruber F. H., Kučerová A., Adamec L. & Doležal J. 2020: Anatomic Atlas of Aquatic and Wetland Plant Stems. Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland, 1-487.