Vyšel první terénní průvodce ke květeně Ladaku

Kniha autorského kolektivu z Botanického ústavu AV ČR A field guide to the flora of Ladakh vyšla v nakladatelství Academia. Praktický terénní průvodce květenou Ladaku, svérázné polopouštní oblasti indického Transhimálaje, je díky druhovému překryvu široce použitelný i v horách západního Tibetu, v Kašmíru nebo Nepálu.

Atlas představuje 500 druhů cévnatých rostlin, tedy zhruba polovinu druhů,  které se v oblasti přirozeně vyskytují. Na barevných fotografiích je zachycen vždy celkový vzhled rostliny, často je připojena také makrofotografie detailů. Popis zahrnuje morfologii, ekologické nároky a areál celkového výskytu. Rozšíření je zobrazeno na přehledných bodových mapách a výškových frekvenčních diagramech. Kniha také shrnuje informace o geologii, klimatu a fytogeografii Ladaku, stejně jako historii jeho botanického průzkumu, do níž se v posledních desetiletích zapsal zejména Leoš Klimeš z třeboňského pracoviště Botanického ústavu. Během svých expedic v letech 1997-2007 zkoumal rostliny i v nejvyšších a nejodlehlejších oblastech, a přispěl tak zcela zásadně k poznání jejich rozšíření. Objevil také pro vědu několik nových druhů a jeho herbářová sbírka, čítající zhruba 7000 položek (a uložená dnes v Herbáři BÚ AV ČR), patří k nejrozsáhlejším sbírkám z Ladaku. Poté co se z expedice v roce 2007 nevrátil, na jeho práci navázali kolegové, kteří mj. v Ladaku zkoumají adaptace rostlin na extrémní podmínky prostředí a jejich reakce na klimatické změny.

Dvorský M., Klimeš L., Doležal J., Wild J., Dickoré B. W. A field guide to the flora of Ladakh. Praha: Academia, 2018. – 291 stran. ISBN 978-80-200-2826-6

Kontakt: Jiří Doležal, Botanický ústav AV ČR, Třeboň, jiri.dolezal@ibot.cas.cz, tel. 774545707

Ukázka dvoustrany z průvodce A field guide to the flora of Ladakh. Vpravo nahoře ladakiela Klimešova, drobná polštářovitá rostlina, která unikala pozornosti vědy až do roku 2001, kdy byla objevena botanikem z Botanického ústavu AV ČR Leošem Klimešem ve východním Ladaku. Patří mezi nejvý­še rostoucí cévnaté rostliny světa, vyskytující se i nad 6 000 m n. m.