Tři vědci z Botanického ústavu na seznamu Highly Cited Researchers 2017

I v letošním roce jsou na seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers tři vědci z Botanického ústavu AV ČR: prof. Petr Pyšek (již počtvrté), prof. Vojtěch Jarošík (potřetí, ohlas na jeho práci zůstává vysoký i 4 roky po jeho smrti) a Ing. Jan Pergl, Ph.D. (podruhé), všichni z oddělení ekologie invazí. Letošní seznam obsahuje přibližně 3300 jmen, z nich pouze 4 jsou vědci z ČR.