Pojďme do podzemí!

Ekologové z Botanického ústavu v Třeboni uspořádali v posledním zářijovém týdnu letošního roku mezinárodní doktorandský kurz zaměřený na praktické měření funkčních znaků na podzemních orgánech rostlin. Kurz nazvali Go belowground!, tedy Pojďme do podzemí!, aby zdůraznili, že hlavním zaměřením kurzu budou dlouho a neprávem opomíjené podzemní orgány rostlin, tedy kořeny a oddenky. Akce proběhla s finanční podporou Akademie věd České republiky.

Kurz začal teoretickými přednáškami, jejichž cílem bylo ukázat, jak studium ekologických problémů a porozumění strategií rostlin může být obohaceno tím, když se neomezí jen na nadzemní rostlinné charakteristiky, ale týká se také jejich podzemí. Právě pod zemí rostliny získávají živiny a vodu, přezimují, skladují zásobní látky a orgány sloužící k regeneraci po poranění či zajišťující vegetativní rozmnožování. V praktické části kurzu si 14 účastníků ze sedmi zemí (Brazílie, Velká Británie, Kanada, Španělsko, Německo, Izrael a Česká republika) vyzkoušelo měření podzemních vlastnosti rostlin ve čtyřech prostředích, v lese, na louce, na narušovaném stanovišti a v mokřadu. V závěrečných prezentacích účastnící porovnali tato stanoviště mezi sebou z hlediska klonálního růstu, regeneračního potenciálu, podzemní biomasy a anatomie kořenů a oddenků.

Účastníci hodnotili kurz velmi kladně a organizátoři již dnes plánují druhý ročník.

Kromě lektorů z třeboňského pracoviště Botanického ústavu (Jitka Klimešová, Jana Martínková, Jiří Doležal a Pierre Liancourt) se na odborné náplni kurzu podíleli také hostující přednášející z Jihočeské University v Českých Budějovicích (Petr Šmilauer a Marie Šmilauerová) a z US Forest Service (Jacqueline Ott).