Jan Suda (1974-2017)

Ve čtvrtek 9. března zemřel Jan Suda – vynikající botanik, který působil v Botanickém ústavu AV ČR a na Přírodovědecké fakultě UK.

Jan Suda byl vynikajícím vědcem. Už od studií na katedře botaniky PřF UK se zaměřil na propojení moderních analytických metod s tradiční taxonomií, konkrétně na využití průtokové cytometrie v biosystematice rostlin, později i v ekologii a populační biologii. Metody průtokové cytometrie v biologii rostlin dále rozvíjel a nadchl pro ně také mnoho studentů. Zasloužil se o založení a rozvoj dvou laboratoří (v Botanickém ústavu AV ČR a na katedře botaniky PřF UK), které společně představují největší pracoviště rostlinné cytometrie v celosvětovém kontextu. Kromě desítek odborných článků napsal ve spolupráci s J. Doleželem a J. Greilhuberem první srovnávací knihu o rostlinné cytometrii Flow cytometry with Plants Cells, vydanou v r. 2007 nakladatelstvím Willey-VCH. V roce 2008 získal cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky, v roce 2014 byl jmenován profesorem.

Intenzivně se věnoval i popularizační činnosti, byl autorem několika výstav a mnoha popularizačních článků, za které získal i několik ocenění, od r. 2009 byl předsedou redakční rady časopisu Živa. V roce 2016 mu Akademie věd za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků udělila Medaili Vojtěcha Náprstka.

Byl také nezapomenutelným pedagogem, jeho přednášky byly strhujícím představením, ovšem nikoli hraným – bylo za tím jeho opravdové a neutuchající nadšení. Jako vedoucí botanických exkurzí udivoval svou fenomenální pamětí na kytky – jeho odpověď na otázku, jak daný druh pozná, obvykle byla: „Nafotíš a nespleteš“. A jakou měl vždy radost z každého nalezeného druhu třeba endemických divizen v Turecku!

Jeho botanickou láskou byly hlavně květena Středozemí a květena Kapska. Do Jižní Afriky jezdil opakovaně mnoho let a podstatně přispěl k poznání nesmírně bohaté kapské flóry.

Honza Suda byl především slušný člověk, skvělý kolega a kamarád; dle jeho přání na něj budeme vzpomínat jen se smíchem a veselou myslí.