Výběrové řízení na pozici odborný pracovník / odborná pracovnice výzkumu a vývoje s pracovištěm v cytogenetické laboratoři v Průhonicích

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník / odborná pracovnice výzkumu a vývoje s pracovištěm v cytogenetické laboratoři v Průhonicích s plným pracovním úvazkem. více zde