Jan Kolář z BÚ získal Cenu děkana FF MU

Jan Kolář z Oddělení vegetační ekologie získal Cenu děkana Filosofické fakulty Masarykovy univerzity za dizertační práci Teritorialita a regionalizace v pozdním eneolitu na Moravě. V Botanickém ústavu AV ČR se zabývá modelováním prehistorického lidského vlivu v přírodních ekosystémech.