Cena Františka Běhounka pro Petra Pyška z Botanického ústavu

Ve středu 30. listopadu 2016 předal náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ocenění MŠMT udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2016. Cenu Františka Běhounka převzal prof. Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK, který je zakladatelem výzkumu rostlinných invazí v České republice.

Právě jeho zásluhou se tato oblast výzkumu u nás plně etablovala jako vědní disciplína a patří k nejkvalitnějším oborům botaniky u nás. Komise MŠMT pro udělování Ceny Františka Běhounka mj. vysoce hodnotila vizionářské přístupy Petra Pyška a schopnost přesvědčit o těchto vizích odbornou mezinárodní komunitu.

V posledních 5 letech jsou hlavním předmětem jeho zájmu analýzy mezikontinentálního zavlékání rostlinných druhů a globálního rozložení diverzity nepůvodních flór, využívající unikátní databázi GloNAF, kterou s kolegy z německého centra iDiv a univerzit ve Vídni, Kostnici a Göttingen založil v roce 2011. Hlavním výstupem byla práce v časopise Nature (van Kleunen et al. 2015), kde je prof. Pyšek seniorním autorem; ta se co do ohlasů v médiích řadí mezi horních 5 % evidovaných vědeckých výstupů. Mezi další významné současné aktivity prof. Pyška patří spolupráce na koordinaci celosvětového konsorcia studujícího invazi rákosu, ekologicky významného mokřadního druhu.

Prof. Pyšek také vyučuje na Přírodovědecké fakultě UK a jako školitel mnoha bakalářských, magisterských i doktorských prací se významně podílí na vědecké přípravě mladých výzkumných pracovníků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje Cenu Františka Běhounka od roku 2012. Cena nese jméno významného českého fyzika, akademika, profesora a spisovatele. Smyslem ceny Františka Běhounka je ocenit vědce nebo vědkyni, kteří se svým objevem, publikací nebo jiným obdobným způsobem významně zasadili o propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v evropském kontextu.

3c7i9657-medium