Zveme na výstavu Jak uchovat krajinu pro budoucí generace

V Návštěvnickém centru Průhonického parku je do 31. 3. 2017 k vidění výstava Jak uchovat krajinu pro budoucí generace, která vznikla spoluprací Biologického centra AV ČR a Botanického ústavu AV ČR v rámci aktivity Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny podporované výzkumným programem Strategie AV21 Rozmanitost života a zdraví ekosystémů. Hlavní myšlenkou prolínající se celou expozicí je motto: „Krajina je věc veřejná a její stav se dotýká nás všech.“ Chceme ukázat, jak je česká krajina rozmanitá a jedinečná, ale také jak ji udržitelně obhospodařovat, abychom ji mohli předat v uspokojivém stavu svým dětem.


http://nasekrajina.eu/

https://www.facebook.com/nasekrajina/?fref=ts