Dva vědci z BÚ na seznamu nejcitovanějších vědců světa

Na seznamu nejcitovanějších vědců světa jsou dva zástupci Botanického ústavu AV ČR: prof. Vojtěch Jarošík a prof. Petr Pyšek.

Na seznamu Highly Cited Researchers (http://highlycited.com), vydávaném společností ISI Thomson Reuters, je letos 3 125 vědců z celého světa a pouze čtyři z nich z České republiky. Zařazení prof. Jarošíka, který působil na oddělení ekologie invazí, ukazuje, že jeho práce má ve vědecké obci stále velký ohlas, přestože předčasně zemřel již před dvěma lety. Vedoucí oddělení ekologie invazí prof. Pyšek je mezi nejcitovanějšími vědci už podruhé – na seznamu byl i v roce 2014.