Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev

Název: Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
Řešitelé: Boublík Karel (člen řešitelského kolektivu)
Hájek Michal (člen řešitelského kolektivu)
Hájková Petra (člen řešitelského kolektivu)
Láníková Deana (člen řešitelského kolektivu)
Navrátilová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Neuhäuslová Zdena (člen řešitelského kolektivu)
Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Roleček Jan (člen řešitelského kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Šumberová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Projekt je zaměřen na vydání 2. a 3. přehledu rostlinných společenstev a zpracování dílu 4. Ten bude zahrnovat lesní vegetaci.

Zpět na seznam