List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Reproduction biology and autecology of quillworts Isoetes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures 2004 - 2006
Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe. 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and new toxicity mechanisms 2004 - 2006
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami. 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a kulturách ex situ 2004 - 2006
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Detection of migration of wetland plants using molecular markers 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005