List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2003 - 2007
Monograph of Hieracium s.str.(Compositae) in the Western and Ukrainian Eastern Carpathians 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
Detection of migration of wetland plants using molecular markers 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
The influence of environmental parameters for the genetic structure of the young agamic complex: Hieracium subgen. Pilosella 2002 - 2006
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004