List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Protection of priority grassland habitats in the SCIs of the South Moravian Region 2019 - 2025
Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna 2005 - 2005
DH23P03OVV026 Průhonice Park and School of Painting and Landscape Composition, an admired and rejected model for 20th century landscape design 2023 - 2027
Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe. 2004 - 2006
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
51100753 Rare parasitic lichens of the genus Caloplaca in alpine habitats; their phylogeny, host specificity and phenotype characters. 2011 - 2012
KJB600050708 Reaction of snow algae to stress conditions - temperature, irradiance and UV radiation 2007 - 2009
Reaction of snow algae to stress conditions - temperature, irradiance and UV radiation 2007 - 2009
Reaction of snow algae to stress factors - temperature, irradiance and UV radiation 2007 - 2009
Realisation of part of action plan for Gnetiana verna 2009 - 2010
MSM 200051801 Reconstruction of long-term changes in frequency and intensity of tropical cyclones in Northeast Asia 2018 - 2019
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005