Project Detail

Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe.

Name: Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe.
Researchers: Husák Štěpán (head – principal researcher)
Provider: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
Realization from: 2004
Realization to: 2006
Summary: Inventarizace vodních a mokřadních rostlin v podélném profilu řeky Labe. Posouzení bioindikačních schopností makrofyt na základě jejich prezence a chemismu vody. Zjištění akumulační schopnosti makrofyt vzhledem k toxickým látkám ve vodě.

Back to List