List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor 2005 - 2005
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
European Pinus mugo complex - contribution of differentiation and hybridization to recent variation structure 2005 - 2007
Paleogene assemblages of diatoms, vascular plants, insects and fish faunas and their development in volcanic environment of the České Středohoří Mts. 2005 - 2007
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact. 2005 - 2008
European Pinus mugo complex - contribution of differentiation and hybridization to recent variation structure 2005 - 2007
The role of hybridization and polyploidization in Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
The genus Taraxacum: a monograph at the level of section 2005 - 2007
Jeseníky - letecké snímky, sm. 46/2005 2005 - 2005
Molecular phylogeny and evolutionary trends on Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Molecular phylogeny and evolutionary trends in Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Paleogene assemblages of diatoms, vascular plants, insects and fish faunas and their development in volcanic environment of the České Středohoří Mts. 2005 - 2007