Publikace

Filtr

   

Publikace
Krejčová N., Urfus T. & Suda J. 2011: Jak častý je hybridní koniklec Hackelův? Živa 59, 159 - 160.
Kwiatkowski P. & Krahulec F. 2011: The distribution of high mountain species of vascular plants within the mountains of the Sudetic System. In: Zemanek B. (ed.) Geobotanist and taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow., 69 - 89.
Mahelka V., Kopecký D. & Paštová L. 2011: On the genome constitution and evolution of intermediate wheatgrass (Thinopyrum intermedium: Poaceae, Triticeae). BMC Evolutionary Biology 11, 1 - 17. doi:10.1186/1471-2148-11-127
Mandák B. 2011: Mikrosatelity - jejich funkce, význam a použití v současné biologii. Zprávy České Botanické Společnosti 46, 79 - 94.
Mandák B., Krahulec F. & Hroudová Z. 2011: Evoluční aspekty biologie rostlin. Zprávy České Botanické Společnosti 46, 1 - 139.
Mandák B., Zákravský P., Dostál P. & Plačková I. 2011: Population genetic structure of the noxious weed Amaranthus retroflexus in Central Europe. Flora 206, 697 - 703. doi:10.1016/j.flora.2011.01.010
Šafářová L., Duchoslav M., Jandová M. & Krahulec F. 2011: Allium oleraceum in Slovakia: cytotype distribution and ecology. Preslia 83, 513 - 527.
Wollstonecroft M. M., Hroudová Z., Hillman G. C. & Fuller D. Q 2011: Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith, a new species in the flora of the ancient Near East. Vegetation History and Archaeobotany 20, 459 - 470. doi:10.1007/s00334-011-0305-3
Amini Rad M., Hroudová Z. & Marhold K. 2010: The genus Bolboschoenus in Iran: taxonomy and distribution. Nordic Journal of Botany 28, 588 - 602. doi:10.1111/j.1756-1051.2010.00707.x
Duchoslav M., Šafářová L. & Krahulec F. 2010: Complex distribution patterns, ecology and coexistence of ploidy levels of Allium oleraceum (Alliaceae) in the Czech Republic. Annals of Botany 105, 719 - 735. doi:10.1093/aob/mcq035
Hroudová Z., Kloubec B. & Zákravský P. 2010: Dojde k obnově rákosin v NPR Velký a Malý Tisý? Ochrana přírody 65, 12 - 15.
Krahulec F. 2010: T2 Smilkové trávníky. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 190 - 198.
Krahulec F. & Kočí M. 2010: A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 138 - 142.
Mahelka V. & Kopecký D. 2010: Gene Capture from Across the Grass Family in the Allohexaploid Elymus repens (L.) Gould (Poaceae, Triticeae) as Evidenced by ITS, GBSSI, and Molecular Cytogenetics. Molecular Biology and Evolution 27, 1370 - 1390. doi:10.1093/molbev/msq021
Pourová K., Svobodová A., Krahulec F. 2010: Dlouhodobý vliv mulčování na horskou louku v Krkonošském národním parku. Opera Corcontica 47, 139 - 152.
Bailey J. P., Bímová K. & Mandák B. 2009: Asexual spread versus sexual reproduction and evolution in Japanese Knotweed s.l. sets the stage for the "Battle of the Clones". Biological Invasions 11, 1189 - 1203. doi:10.1007/s10530-008-9381-4
Duchoslav M. & Krahulec F. 2009: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. IV. Druhy sekce Allium (A. scorodoprasum, A. rotundum). Zprávy České Botanické Společnosti 44, 53 - 88.
Fér T. & Hroudová Z. 2009: Genetic diversity and dispersal of Phragmites australis in a small river system. Aquatic Botany 90, 165 - 171. doi:10.1016/j.aquabot.2008.09.001
Hroudová Z. 2009: Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní okraj Prahy). Zprávy České Botanické Společnosti 44, 177 - 184.
Hroudová Z. 2009: Vysazovat nebo nevysazovat? Zprávy České Botanické Společnosti 44, 325 - 326.