Publikace

Filtr

   

Publikace
Kotyzová L., Špaček J., Juráň J. & Bohunická M. 2023: Diverzita fytobentosu ve vybraných tocích na území Krkonošského národního parku. Opera Corcontica 60, 63 - 80.
Navrátilová J. 2023: Botanická zahrada Třeboň. Třeboňský svět 31, 8 - 8.
Navrátilová J. 2023: Léto v Botanické zahradě Třeboň. Třeboňský svět 31, 8 - 8.
Navrátiová J. 2023: Botanický ústav Akademie věd ČR, Vědecké pracoviště Třeboň. In: Petra Pikna (ed.) Ročenka města Třeboň, Město Třeboň, Třeboň. 2022, 62 - 63.
Juráň J. 2022: Na začátku byla sinice! Jak sinice (a řasy) formovaly život na naší planetě? Botanika 2022, 11 - 13.
Navrátilová J. 2022: Botanická zahrada Třeboň. Třeboňský svět 2022, 11 - 11.
Navrátilová J. 2022: Botanická zahrada Třeboň v roce 2022. Botanika 10, 22 - 24.
Navrátilová J. 2022: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. Třeboňský svět 3O, 11 - 11.
Navrátiová J. & Navrátil J. 2022: Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně bohatých substrátů. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Navrátiová J. & Navrátil J. 2022: Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně chudých substrátů. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Navrátiová J., Navrátil J. & Hájek M. 2022: Medium-term changes of vegetation composition on fens of the rural landscape, tested using fixed permanent plots. Folia Geobotanica 57, 151 - 166. doi:10.1007/s12224-022-09421-2
Navrátilová J. 2021: Botanická zahrada Třeboň. Třeboňský svět 29, 7 - 7.
Navrátilová J. 2021: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. Třeboňský svět 29, 13 - 13.
Navrátilová J. 2021: Výstava vodních a masožravých rostlin z celého světa. Třeboňský svět 29, 9 - 9.
Sekerka P., Navrátilová J., Macháčková M., Caspers Z., Navrátil J. & Peroutková P. 2021: Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách, certifikovaná metodika..
Čížková E., Navrátilová J., Martinát S., Navrátil J. & Frazier R. J. 2020: Impact of Water Level on Species Quantity and Composition Grown from the Soil Seed Bank of the Inland Salt Marsh: An Ex-Situ Experiment. Land 9, 1 - 15. doi:10.3390/land9120533
Navrátilová J. 2020: Botanická zahrada Třeboň. Třeboňský svět 28, 11 - 11.
Navrátilová J. 2020: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. Třeboňský svět 28, 8 - 8.
Navrátilová J. 2020: Mokřadní pryšce - mizející druhy naší květeny. Botanika 8, 29 - 31.
Navrátilová J. 2020: Třeboňská Sbírka vodních a mokřadních rostlin v době koronaviru. Botanika 8, 26 - 28.