Publikace

Filtr

   

Publikace
2003: A practical and user-friendly toxicity classification system with microbiotests for natural waters and wastewaters. Environmental Toxicology / Wiley 18, 395 - 402.
2003: Contamination of drinking water in the Czech Republic by microcystins. Arch Hydrobiol 158, 421 - 429.
2003: In situ kvantifikace fytoplanktonu ve vodárenských nádržích. Sborník Aktuální otázky vodárenské biologie / Ekomonitor, 171 - 176.
2003: Toxicity of crude extract of cyanobacteria for embryos and larvae of carp (Cyprinus carpio, L.). Acta Vet. Brno 72, 437 - 443.
2003: Vodní ekosystémy v nivě. Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách / BÚ AV ČR, 37 - 53.
Maršálek B. & Jančula D.: Zařízení pro testování účinnosti přípravků a prostředků v přírodních podmínkách vodních ekosystémů..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů..
Maršálek B. & Maršálková E.: Řasa Coccomyxa mucigena kmen Maršálek & Maršálková 2012/2 produkujícíí extracelulární biopolymery s velkým povrchem a vysokou sorpční kapacitou..
Pokorný J., Maršálek B., Srnka Š., Švehla J., Bastl J. & Pokorný J. Sr.: Natural and Constructed Wetlands: Nutrients, Metals and Management. In: Vymazal J. (ed): Natural and Constructed Wetlands: Nutrients, Metals and Management, Backhuys Publishers, Leiden.
Šoukal J., Pochylý F., Maršálek B. & Pírek O.: Systém redukce sinic ve vodních nádržích..
Šoukal J., Pochylý F., Maršálek B. & Pírek O.: Způsob redukce sinic ve vodních nádržích a soustava k provádění tohoto způsobu. patentový spis 304009, Věstník 33/2013.