Publikace

Filtr

   

Publikace
Pecháčková S., Albrechtová M., Hadincová V., Krahulec F. & Herben T. 2003: Horizontal and vertical distribution of root absorption zones of four common grass species in a mountain grassland. New Phytologist 161, 303 - 312.
Prach K. & Pyšek P. 2003: Jaké vlastnosti podmiňují expanzívní chování autochtonních druhů? Zprávy České botanické společnosti 38/Materiály 19, 27 - 36.
Pyšek A. & Pyšek P. 2003: Poznámky k ruderální vegetaci vesnic Českého středohoří. Severočeskou přírodou 35, 19 - 30.
Pyšek P. 2003: How reliable are data on alien species in Flora Europaea? 198, 499 - 507.
Pyšek P., Kubát K. & Prach K. 2003: Předmluva: apofytizace krajiny jako přirozený proces? Zprávy České botanické společnosti 38/Materiály 19, 2 - 4.
Pyšek P., Kubát K. & Prach K. (eds.) 2003: Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny. Zprávy České botanické společnosti 38/Materiály 19, 1 - 119.
Soukupová L. 2003: 3.4 Czech Republic (Czechia). - In Bragg O. (ed.) Sharing expertise for the conservation of peatlands in central and eastern Europe. In: Bragg O. (ed.) Sharing expertise for the conservation of peatlands in central and eastern Europe.Department of Geography, University if Dundee, 56 - 60.
Soukupová L. 2003: 4.2 Czech Republic (Czechia). - In Bragg O. and Lindsay R. (eds.) Strategy and action plan for mire and peatland conservation in Central Europe. Wetlands International, 34 - 38.
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Evoluce bez adaptací 1. Vesmír 82, 584 - 584.
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Evoluce bez adaptací 2. Vesmír 82, 644 - 644.
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Morfologická transformace a ontogeneze. Vesmír 82, 524 - 524.
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Rýha zanechaná Gouldem. Vesmír 82, 525 - 525.
2003: Child, L. F. - Brock, J. H. - Brundu, G. - Prach, K. - Pyšek, P. - Wade, P. M. - Williamson, M. Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. Leiden, Backhuys Publishers 2003. - 457 s..
2003: Chocholoušková, Z. - Pyšek, P. Changes in composition and structure of urban flora over 120 years: a case study of the city of Plzeň. Flora, 198, 366-376 (2003)..
2003: Mandák, B. - Pyšek, P. - Lysák, M. - Suda, J. - Krahulcová, A. - Bímová, K. Variation in DNA-ploidy levels in Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany, 92, 265-272 (2003)..
2003: Mandák B. (2003): Distribution of four Atriplex species with different degrees of invasiveness in the Czech Republic. – In: Child L. E., Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P. M. & Williamson M. (eds.), Plant Invasions: Ecological Threats..
2003: Mandák B. (2003): Germination requirements of invasive and non-invasive Atriplex species: a comparative study. – Flora 198: 45–54..
2003: Mandák B. (2003): Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. I. Druhy sekce Dichosperma. (Geographical distribution of selected Atriplex species in the Czech Republic. II. Species of sect. Dichosperma). – Zpr. Čes. Bot. Společ..
2003: Mandák B. (2003): Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. II. Druhy sekce Sclerocalymma. (Geographical distribution of selected Atriplex species in the Czech Republic. II. Species of sect. Sclerocalymma). – Zpr. Čes. Bot. Sp..
2003: Mihulka, S. - Pyšek, P. - Martínková, J. Invasiveness of Oenothera congeners in Europe related to seed characterictics. In: Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. - (Ed. Child, L.E.; Brock, J.H.; Brundu, G.; Prach, K.; Pyšek, P..