Publikace

Filtr

   

Publikace
Pánková H. 2011: Kuřička hadcová Minuartia smejkalii. Péče o druh a jeho lokality. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1 - 48.
Pánková H. & Münzbergová Z. 2011: Populační biologie a stanovištní nároky druhů z okruhu Minuartia verna agg. Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 149 - 165.
Pánková H., Münzbergová Z., Rydlová J. & Vosátka M. 2011: The response of Aster amellus ( Asteraceae ) to mycorrhiza depends on the origins of both the soil and the fungi. American Journal of Botany 98, 850 - 859. doi:10.3732/ajb.0900350
Raabova J., Munzbergova Z. & Fischer M. 2011: The role of spatial scale and soil for local adaptation in Inula hirta. Basic and Applied Ecology 12, 152 - 160. doi:10.1016/j.baae.2011.01.001
Smidova A., Munzbergova Z. & Plackova I. 2011: Genetic diversity of a relict plant species, Ligularia sibirica (L.) Cass. (Asteraceae). Flora 206, 151 - 157. doi:10.1016/j.flora.2010.03.003
Tajek P., Bucharova A. & Munzbergova Z. 2011: Limitation of distribution of two rare ferns in fragmented landscape. Acta Oecologica 37, 495 - 502. doi:10.1016/j.actao.2011.06.009
Timsina B., Shrestha B. B., Rokaya M. B. & Münzbergová Z. 2011: Impact of Parthenium hysterophorus L. invasion on plant species composition and soil properties of grassland communities in Nepal. Flora 206, 233 - 240. doi:10.1016/j.flora.2010.09.004
van Kleunen M., Dawson W. & Dostál P. 2011: Research on invasive-plant traits tells us a lot. Trends in Ecology and Evolution 26, 317 - 317. doi:10.1016/j.tree.2011.03.019
Arvanitis L., Wiklund C., Münzbergova Z., Dahlgren J. & Ehrlen J. 2010: Novel antagonistic interactions associated with plant polyploidization influence trait selection and habitat preference. Ecology Letters 13, 330 - 337. doi:10.1111/j.1461-0248.2009.01429.x
Bucharová A., Münzbergová Z. & Tájek P. 2010: Population biology of two rare fern species: long-life and long-lasting stability. American Journal of Botany 97, 1260 - 1271. doi:10.3732/ajb.0900351
Dostálek T. & Münzbergová Z. 2010: Habitat requirements and host selectivity of Thesium species (Santalaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 164, 394 - 408. doi:10.1111/j.1095-8339.2010.01094.x
Dostálek T., Münzbergová Z. & Plačková I. 2010: Genetic diversity and its effect on fitness in an endangered plant species, Dracocephalum austriacum L. Conservation Genetics 11, 773 - 783. doi:10.1007/s10592-009-9879-z
Dostál P. 2010: Post-dispersal seed mortality of exotic and native species: Effects of fungal pathogens and seed predators. Basic and Applied Ecology 11, 676 - 684. doi:10.1016/j.baae.2010.10.001
Herben T. & Novoplansky A. 2010: Fight or flight: plastic behavior under self-generated heterogeneity. Evolutionary Ecology 24, 1521 - 1536. doi:10.1007/s10682-010-9386-1
Jersáková J., Castro S., Sonk N., Milchreit K., Schödelbauerová I., Tolasch T. & Dötterl S. 2010: Absence of pooinator-mediated premating barriers in mixed-ploidy populations of Gymnadenia conopsea s.l. (Orchidaceae). Evolutionary Ecology 24, 1199 - 1218. doi:10.1007/s10682-010-9356-7
Jongejans E., Jorritsma-Wienk L. D., Becker U., Dostál P., Mildén M. & de Kroon H. 2010: Region versus site variation in the population dynamics of three short-lived perennials. Journal of Ecology 98, 279 - 289. doi:doi: 10.1111/j.1365-2745.2009.01612.x
Keil P., Herben T., Rosindell J. & Storch D. 2010: Predictions of Taylor's power law, density dependence and pink noise from a neutrally modeled time series. Journal of Theoretical Biology 265, 68 - 86. doi:10.1016/j.jtbi.2010.04.014
Křišťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. 2010: Populations of species of Pilosella in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. Preslia 82, 437 - 464.
Latzel V. 2010: Občas se hodí mít stresované rodiče aneb Všechno špatné může být k něčemu dobré. Vesmír 89, 216 - 218.
Latzel V. & Klimešová J. 2010: Transgenerational plasticity in clonal plants. Evolutionary Ecology 24, 1537 - 1543. doi:10.1007/s10682-010-9385-2