Publikace

Filtr

   

Publikace
Prančl J., Šumberová K., Kaplan Z. & Čertner M. 2015: Elatine hexandra (Lapierre) DC. Zprávy České botanické společnosti 50, 44 - 46.
Hanzl M., Kolář F., Nováková D. & Suda J. 2014: Nonadaptive processes governing early stages of polyploid evolution: Insights from a primary contact zone of a relict serpentine Knautia arvensis (Dipsacacee). American Journal of Botany 111, 935 - 945. doi:10.3732/ajb.1400005