Publikace

Filtr

   

Publikace
Püntener D., Šamonil P., Tikhomirov D., Daněk P., Christl M., Roleček J. & Egli M. 2023: Soil erosion rates during the Holocene continuity in a forest-steppe landscape. Earth Surface Processes and Landforms 48, 504 - 524. https://doi.org/10.1002/esp.5499
Abraham V., Kuneš P., Vild O., Jamrichová E., Plesková Z., Werchan B., Svitavská‑Svobodová H. & Roleček J. 2022: Spatial scaling of pollen‑plant diversity relationship in landscapes with contrasting diversity patterns. Scientific Reports 12, 1 - 10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22353-3
Hájková P., Petr L., Horsák M., Jamrichová E. & Roleček J. 2022: Holocene history of the landscape at the biogeographical and cultural crossroads between Central and Eastern Europe (Western Podillia, Ukraine). Quaternary Science Reviews 288, 1 - 16. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107610
Roleček J., Dřevojan P., Iakushenko D. & Hájek M. 2022: Tall herb-rich steppe in the peri-Carpathian region of Ukraine and Romania. Phytocoenologia 51, 95 - 109. https://doi.org/10.1127/phyto/2021/0388
Biurrun I., Pielech R., Dembicz I., Gillet F., Kozub L., Marcenò C., Reitalu T., Van Meerbeek K., Guarino R., ..., & Dengler J. 2021: Benchmarking plant diversity of Palaearctic grasslands and other open habitats. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 21. https://doi.org/10.1111/jvs.13050
Hegedüšová K., Žarnovičan H., Kanka R., Šuvada R., Kollár J., Galvánek D. & Roleček J. 2021: Thermophilous oak forests in Slovakia: classification of vegetation and an expert system. Preslia 93, 89 - 123. https://doi.org/10.23855/preslia.2021.089
Hegedüšová Vantarová K., Roleček J., Žarnovičan H. & Kanka R. 2021: Quercetea pubescentis. In: Valachovič M., Kliment J. & Hegedüšová (eds.) Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 6. Vegetácia lesov a krovín, Veda, Bratislava., 231 - 292.
Kiedrzyński M., Zielińska K. M., Jedrzejczyk I., Kiedrzyńska E., Tomczyk P. P., Rewicz A., Rewers M., Indreica A., Bednarska I., Stupar V., Roleček J. & Šmarda P. 2021: Tetraploids expanded beyond the mountain niche of their diploid ancestors in the mixed-ploidy grass Festuca amethystina L. Scientific Reports 11, 1 - 12. https://doi.org/10.1038/s41598-021-97767-6
Roleček J. 2021: A recent find of Ophrys insectifera (Orchidaceae) in Ukraine – will it survive another 100 years? Ukrainian Botanical Journal 78, 297 - 302. https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.04.297
Roleček J., Abraham V. & Horsák M. 2021: Pestrá minulost druhové rozmanitosti. Vesmír 100, 776 - 779. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2021/cislo-12/pestra-minulost-druhove-rozmanitosti.html
Roleček J., Abraham V., Vild O., Svobodová Svitavská H., Jamrichová E., Plesková Z., Pokorný P. & Kuneš P. 2021: Holocene plant diversity dynamics show a distinct biogeographical pattern in temperate Europe. Journal of Biogeography 48, 1366 - 1376. https://doi.org/10.1111/jbi.14082
Roleček J., Dřevojan P., Hájková P., Goia I. & Hájek M. 2021: Update on maxima of fine-scale vascular plant species richness in a Transylvanian steppe meadow. Tuexenia 41, 459 - 466. https://doi.org/10.14471/2021.41.017
Willner W., Moser D., Plenk K., Aćić S., Demina O. N., Höhn M., Kuzemko A., Roleček J., Vassilev K., Vynokurov D. & Kropf M. 2021: Long-term continuity of steppe grasslands in eastern Central Europe: Evidence from species distribution patterns and chloroplast haplotypes. Journal of Biogeography 48, 3104 - 3117. https://doi.org/10.1111/jbi.14269
Hájek M., Hájková P. & Roleček J. 2020: A novel dataset of permanent plots in extremely species-rich temperate grasslands. Folia Geobotanica 55, 257 - 268. https://doi.org/10.1007/s12224-020-09372-6
Hájková P., Peterka T. & Roleček J. 2020: Interesting records of rare bryophytes in old fen deposits 3. Bryonora 66, 1 - 7.
Chytrý M., Hájek M., Kočí M., Pešout P., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R., Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2020: Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 1 - 172.
Chytrý M., Tichý L., Boublík K., Černý T., Douda J., Hájek M., Hájková P., Hédl R., Kočí M., Krahulec F., Kučera T., Landucci F., Láníková D., Lososová Z., Navrátilová J., Petřík P., Preislerová Z., Řezníčková M., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Vítková M. & Zelený D. 2020: Czech Veg-ESy: Expert system for automatic classification of vegetation plots from the Czech Republic. Zenodo.org. doi:10.5281/zenodo.3605562
Novák P., Willner W., Zukal D., Kollár J., Roleček J., Świerkosz K., Ewald J., Wohlgemuth T., Csiky J., Onyshchenko V. & Chytrý M. 2020: Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia 92, 1 - 34. https://doi.org/10.23855/preslia.2020.001
Roleček J., Klinkovská K. & Dřevojan P. 2020: Liliová hora u Lulče na Vyškovsku – významná lokalita teplomilné flóry a vegetace. Zprávy vlastivědného muzea v Olomouci 2020, 16 - 29.
Roleček J., Landucci F. & Šumberová K. 2020: Společenstvo vysokých ostřic s dominantní Carex buxbaumii na Hrabanovské černavě. Muzeum a současnost 31, 35 - 45.