Publikace

Filtr

   

Publikace
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku..
Maděra P., Kovářová M., Frantík T., Filipčík R., Novák J., Vencl Š., Maděrová L., Rozkot M., Kuchařová S., Václavková E., Truněčková J., Volková J., Nývltová Z. & Bartoš M. 2021: Effect of Knotweed in Diet on Physiological Changes in Pig. Agriculture 11/2021, 1 - 22. https://doi.org/10.3390/agriculture11020169
Mrnka L., Frantík T., Baldassare-Švecová E., Schmidt C.S., Vosátka M., Knot D., Šolcová O. & Hartl V. 2021: Clone-dependent browsing damage of poplar plantations and the repellent potential of Populus nigra × P. maximowiczii ʻMax-4’. Forest Ecology and Management 483/2021, 1 - 8. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118888
Schmidt C.S., Mrnka L, Frantík T., Lovecka P., Fenclová M., Demnerová K. & Vosátka M. 2021: Bacterial and fungal endophyte communities in healthy and diseased oilseed rape and their potential for biocontrol of Sclerotinia and Phoma disease. Scientific Reports 11/2021, 1 - 17. https://doi.org/10.1038/s41598-021-81937-7
Schmidt C. S., Mrnka L., Frantík T., Bárnet M., Vosátka M., & Baldassarre Švecová E. 2020: Impact of protein hydrolysate biostimulants on growth of barley and wheat and their interaction with symbionts and pathogens. Agricultural and Food Science 29, 177 - 193. https://doi.org/10.23986/afsci.84790
Šantrůčková M., Dostálek J. & Frantík T. 2020: Vegetation succession in extensive abandoned tall-trunk cherry orchards: a case study on Kaňk Mountain near Kutná Hora (Czech Republic). Hacquetia 19, 127 - 136. doi:10.2478/hacq-2019-0017
Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T., Bárnet M. & Vosátka M. 2019: Cultivation of Perspective Crop Plants for Biorefining. In: Šolcová O., Hanika J., Topka P. (eds.) Biorefining in the 21st Century, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., Prague, 53 - 55.
Baldassarre Švecová E., Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T., Bárnet M. & Vosátka M. 2019: Feather Protein Hydrolyzate as Plant Biostimulant. In: Šolcová O., Hanika J., Topka P. (eds.) Biorefining in the 21st Century, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., Prague, 79 - 80.
Dostálek J. & Frantík T. 2019: Vliv extenzivní pastvy ovcí a koz na vegetaci suchých trávníků: 16 let sledování v Praze. Příroda 39, 151 - 166.
Jehlík V., Dostálek J. & Frantík T. 2019: Alien plants in Central European river ports. NeoBiota 45, 93 - 115. doi:10.3897/neobiota.45.33866
Santruckova M., Demkova K., Dostalek J. & Frantik T. 2019: The potential of manor gardens for natural habitats conservation. Journal of Landscape ecology 12, 59 - 72. doi:10.2478/jlecol-2019-0005
Dostálek J. & Frantík T. 2018: Obnova suchého vřesoviště v Praze: porovnání účinku pastvy a shrnování drnu. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 111 - 114.
Dostálek J. & Frantík T. 2018: Změny druhového složení sekaných porostů travinné a mokřadní vegetace po revitalizaci suchého poldru Čihadla. Natura Pragensis 24, 61 - 80.
Dostálek J., Frantík T., Pospíšková M. & Křížová M. 2018: Population genetic structure and delineation of conservation units in European larch (Larix decidua Mill.) across its native range. Flora 246-247, 26 - 32. doi:10.1016/j.flora.2018.06.007
Schmidt C. S., Mrnka L., Frantík T., Lovecká P. & Vosátka M. 2018: Plant growth promotion of Miscanthus × giganteus by endophytic bacteria and fungi on non-polluted and polluted soils. World Journal of Microbiology and Biotechnology 34, 1 - 20. https://doi.org/10.1007/s11274-018-2426-7
Schmidt C. S., Mrnka L., Frantík T., Motyka V., Dobrev P. I. & Vosátka M. 2017: Combined effects of fungal inoculants and the cytokinin-like growth regulator thidiazuron on growth, phytohormone contents and endophytic root fungi in Miscanthus × giganteus. Plant Physiology and Biochemistry 120, 120 - 131. doi:10.1016/j.plaphy.2017.09.016
Šantrůčková M., Demková K., Dostálek J. & Frantík T. 2017: Manor gardens: Harbors of local natural habitats? Biological Conservation 205, 16 - 22. doi:10.1016/j.biocon.2016.11.005
Dostálek J., Frantík T. & Šilarová V. 2016: Changes in the distribution of alien plants along roadsides in relation to adjacent land use over the course of 40 years. Plant Biosystems 150, 442 - 448. doi:10.1080/11263504.2014.986244
Jehlík V., Dostálek J. & Frantík T. 2016: Threatened plant species in the river ports of Central Europe: a potential for nature conservation. Urban Ecosystems 19, 999 - 1012. doi:10.1007/s11252-015-0510-4
Dostálek J. & Frantík T. 2015: Dry heathland restoration in the Zlatnice nature reserve (Czech republic): An assessment of the effectiveness of grazing and sod-cutting. Hacquetia 14, 113 - 122. doi:10.1515/hacq-2015-0007