Praemium Academiae 2021-2026

Jitka Klimešová: Výzkum podzemních orgánů rostlin

Jitka Klimešová z Botanického ústavu AV ČR získala na podzim roku 2020 nejvýznamnější vědecké ocenění v České republice, Akademickou prémii. Smyslem Akademické prémie neboli Praemium Academiae, je finančně i morálně podporovat skutečnou vědeckou excelenci. Grant až do výše 30 milionů korun mohou ocenění čerpat v průběhu šesti let a hradit z něj náklady spojené s výzkumem, mzdami či pořízením technického vybavení.

Jitka Klimešová využije prémii k výzkumu podzemních orgánů rostlin, které v ekologii rostlin zůstávají nepovšimnuty. Její skupina se na podzemní orgány rostlin a jejich funkce, jako je schopnost klonálního růstu, regenerace po narušení a ukládání uhlíkových zásob, specializuje už 25 let. Vyvinula standardní metodiku jejich popisu a vytvořila dosud jedinou databázi klonálních a regeneračních vlastností, popisující flóru střední Evropy. Plánuje testovat hypotézu, že zahrnutí vlastností podzemních orgánů rostlin do ekologických modelů výrazně zvýší úspěšnost jejich predikce. K testování této hypotézy budou potřeba data sebraná napříč kontinenty, ve flórách s jinou evoluční historií a jinými podmínkami prostředí, ale i experimentální testování funkce klonálních, regeneračních a zásobních orgánů.

S použitím experimentů, korelativních studií a komparativní fylogenetiky bude studovat parametry podzemních zásobních a regenerativních orgánů, jako jsou náklady na jejich budování pro rostlinu, osud uhlíku uloženého v zásobních orgánech (znovuvyužití vs. uvolnění do půdy), či obrat podzemních orgánů (může dosahovat u bylin i desítky let, avšak globální modely počítají s jedním rokem). Cílem bude popsat funkční parametry ekonomického spektra podzemních orgánů a zjistit, jak ovlivňují funkci nadzemních orgánů a jemných kořenů, reprodukci, regeneraci a konkurenci rostlin.

Výsledky budou využitelné ke zpřesnění klimatických modelů (sekvestrace uhlíku v bylinných společenstvech), ke studiu evoluce zásobních orgánů, které jsou důležitým zdrojem potravy, či k predikcím vývoje vegetace vlivem globálních změn, především režimu disturbancí. Velmi přínosné budou i pro zemědělskou praxi.

 

Z kurzu Go Belowground!, který pořádá Jitka Klimešová se svým týmem už od r. 2018