Priority druhové ochrany cévnatých rostlin

Název: Priority druhové ochrany cévnatých rostlin
Řešitelé: Husáková Iveta (člen řešitelského kolektivu)
Münzbergová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: MSMT
Číslo: 2B06178
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Identifikace příčin vzácnosti druhů flóry ČR na základě analýzy jejich vlastností a srovnání vlastností mezi druhy hojnými a vzácnými. Vytvoření modelových studií predikce budoucího vývoje populací a zhodnocení rizik ztráty genetické diverzity druhů.

Zpět na seznam