Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella

Název: Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella
Řešitelé: Urfus Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Plačková Ivana (člen řešitelského kolektivu)
Rosenbaumová Radka (člen řešitelského kolektivu)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA206/07/0059
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Projekt má dokumentovat proměnlivost reprodukčních způsobů fakultativně apomiktických jestřábníků a kvantifikovat jejich zbytkovou sexualitu. Přístup k řešení vychází ze zjištění vztahů mezi mateřskými rostlinami a jejich potomstvem, spolu s rozborem struktury stávajících modelových populací v terénu. Výsledky projektu pomohou objasnit, jak se potenciální schopnost apomiktů vytvářet variabilní potomstvo skutečně podílí na vytváření nových úspěšných biotypů v populacích v přírodě.

Zpět na seznam