Úloha fytochromu při gametogenezi a rozmnožování jednobuněčných řas.

Název: Úloha fytochromu při gametogenezi a rozmnožování jednobuněčných řas.
Řešitelé: Přibyl Pavel (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: P501/10/P157
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2011
Shrnutí: U některých skupin řas je světlo hlavním signálem regulujícím rozmnožování a zřejmě působí prostřednictvím fotoreceptoru fytochromu. Cílem návrhu je prokázat přítomnost fytochromu u vybraných jednobuněčných řas a prostudovat vztahy mezi jejich rozmnožováním a formami fytochromu.

Zpět na seznam