Centrum pro výzkum biodiverzity

Název: Centrum pro výzkum biodiverzity
Řešitelé: Danihelka Jiří (člen řeš. kolektivu)
Petřík Petr (člen řeš. kolektivu)
Pergl Jan (člen řeš. kolektivu)
Wild Jan (člen řeš. kolektivu)
Kirschner Jan (člen řeš. kolektivu)
Pyšek Petr (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo školství. mládeže a tělovýchovy
Číslo: LC06073
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Projekt zahrnuje zejména zpřístupnění a propojení datových souborů o rozšíření a vlastnostech vybraných skupin organismů. Na základě těchto dat budou zejména testovány hypotézy o diverzitě a struktuře rostlinný populací a společenstev s důrazem na dynamické aspekty rostlinných invazí a naturalizace.

Zpět na seznam