Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin

Název: Vliv různých guildů herbivorního hmyzu na populační dynamiku rostlin
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (řešitel)
Poskytovatel: Gacr
Číslo: GA526/08/0706
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Cílem tohoto projektu je prozkoumat tyto dvě alternativy. Konkrétně chceme otestovat tyto dva modely vlivu býložravého hmyzu na Cirsium arvense a to experimentálním testováním přímých a nepřímých efektů nezávislých skupin býložravého hmyzu na schopnost vegetativního i generativního přežití rostliny a hustotu celé populace. Dále plánujeme sestavit modelu přechodové dynamiky populace, který nám umožní kvantifikovat vliv jednotlivých skupin herbivorního hmyzu na dynamiku populací rostliny.

Zpět na seznam