Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém

Název: Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém
Řešitelé: Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Neuhäuslová Zdena (člen řešitelského kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Boublík Karel (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Cílem projektu je vytvoření klasifikace vegetace České republiky, založené na analýze dat z České národní fytocenologické databáze a doplněné o počítačový expertní systém pro automatickou identifikaci vegetačních jednotek. Výsledky budou publikovány ve formě čtyřdílné monografie, která bude obsahovat popisy fytocenologických asociací, svazů a tříd, srovnávací tabulky druhového složení, mapky rozšíření a fotografie reprezentativních porostů.

Zpět na seznam