Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice)

Název: Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice)
Řešitelé: Kroupa Jiří (řešitel)
Poskytovatel: AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Tento badatelsý projekt si klade za cíl konstituovat kritický text jednoho ze základních děl české naukové prózy 16. století - Hájkovy adaptace Matthioliho Herbáře (1562) -, doplnit jej komentářem analyzujícím tehdejší stupeň systematického botanického poznání a zpřístupnit jej v úplné podobě, tj. včetně dobových dřevořezů, odborné veřejnosti. Základem textově kritické práce bude srovnání českého "překladu" Herbáře z pera Tadeáše Hájka z Hájku s původním italským, resp. latinským zněním a následné porovnání textu českého s o rok mladším překladem německým a dalším překladem českým (1595). Na základě výsledků těchto analýz bude zvolen optimální způsob prezentace: v úvahu přichází jak vydání bilingvinní latinsko-české, tak příp. česko-německé. Z hlediska dějin vědy budou dobové popisy rostlin doplněny odborným komentářem analyzujícím tehdejší stav botanických poznatků z pozic současné vědy z pera RNDr. Jana Štěpánka, CSc.

Zpět na seznam