Liší se vliv arbuskulárních mykorhizních hub na příjem a toleranci těžkých kovů hostitelskou rostlinou v závislosti na původu rostlinného a houbového symbionta?

Název: Liší se vliv arbuskulárních mykorhizních hub na příjem a toleranci těžkých kovů hostitelskou rostlinou v závislosti na původu rostlinného a houbového symbionta?
Řešitelé: Sudová Radka (řešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2007
Shrnutí: V rámci projektu byl srovnáván vliv arbuskulární mykorhizní (AM) symbiózy na příjem těžkých kovů a toleranci k těmto kontaminantům u odlišných populací stejného rostlinného druhu pocházejících z kontaminované či nekontaminované půdy. Jako modelová kontaminovaná plocha byla zvolena halda odpadu z kovohutí, z níž bylo získáno několik klonů modelového druhu Agrostis capillaris a nativní AM houby. Jak klony A. capillaris, tak izolát AM houby Glomus intraradices z kontaminované plochy vykazovaly vyšší toleranci k těžkým kovům než klony, resp. izoláty stejného druhu z půdy nekontaminované. Klony A. capillaris z nekontaminované půdy akumulovaly výrazně vyšší koncentrace těžkých kovů v biomase než klony z nekontaminované půdy. Synergismus mezi rostlinnou a houbovou tolerancí k těžkým kovům nebyl pozorován, jelikož AM inokulace (bez ohledu na původ houbového symbionta) nezvýšila toleranci k těžkým kovům u tolerantních ani netolerantních klonů A. capillaris.

Zpět na seznam