Vliv arbuskulární mykorhizy na růst klonálních rostlin v živinově homogenním a heterogenním půdním prostředí

Název: Vliv arbuskulární mykorhizy na růst klonálních rostlin v živinově homogenním a heterogenním půdním prostředí
Řešitelé: Sudová Radka (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Projekt se zabýval interakcí klonálních rostlin s obligátně symbiotickými arbuskulárními mykorhizními (AM) houbami. U sedmi výběžkatých druhů rostlin byly na modelové lokalitě zjištěny vysoké hodnoty mykorhizní kolonizace kořenů. Nepotvrdilo se tedy, že rostliny investují přednostně jen do jedné strategie získávání živin, tedy do tvorby stolonů (resp. rhizomů) či do mykorhizní symbiózy. Pro rozsáhlejší experimentální práci byly zvoleny Potentilla reptans a Fragaria moschata, jejichž stolony sahají desítky centimentrů od mateřské ramety a ramety odlišného stáří mohou tedy být vystaveny odlišnému půdnímu prostředí. Vliv nativních AM hub byl testován v sérii nádobových experimentů, kde byly dvojice ramet vystaveny prostředí rozdílnému z hlediska přítomnosti AM propagulí či obsahu živin. Inokulace vedla u obou druhů k redukci biomasy a tvorbě menšího počtu stolonů a ramet. V živinově homogenním substrátu měla za následek rovnoměrnější rozdělení biomasy mezi mateřskou a dceřinou rametou, v živinově heterogenním substrátu závisel její vliv na alokaci biomasy na kontrastu v obsahu živin mezi sousedními kořenovými kompartmenty.

Zpět na seznam