Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách?

Název: Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách?
Řešitelé: Bartušková Alena (člen řešitelského kolektivu)
Latzel Vít (člen řešitelského kolektivu)
Lanta Vojtěch (člen řešitelského kolektivu)
Doležal Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Klimeš Leoš (člen řešitelského kolektivu)
Janeček Štěpán (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Oligotrofní druhově bohaté louky jsou rostlinná společenstva vytvořená tradičním obhospodařováním a ohrožená hnojením a neobhospodařováním. Druhové změny jsou v těchto společenstvech často sledovány, ale málo je známo o roli funkčních vlastností rostlin v těchto změnách. V našem projektu chceme zjišťovat jestli vybrané funkční vlastnosti rostlin jsou relevantní studované problematice tím, že je použijeme pro interpretaci druhových změn na suchých oligotrofních loukách v Bílých Karpatech a vlhkých oligotrofních loukách u Českých Budějovic, na kterých je uplatňováno různé obhospodařování. Budeme testovat hypotézu, že stejný typ obhospodařování sice vede k různému druhovému složení na sledovaných loukách, ale k převládnutí stejných funkčních vlastností. Příspěvkem k porozumění klíčových funkčních vlastností rostlin zvýhodněných při různém obhospodařování chceme zlepšit strategii managementu v ochraně, obnově a udržitelném rozvoji oligotrofních luk ve studovaných územích.

Zpět na seznam