Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách?

Název: Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách?
Řešitelé: Klimešová Jitka (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Oligotrofní druhově bohaté louky jsou rostlinná společenstva vytvořená tradičním obhospodařováním a ohrožená hnojením a neobhospodařováním. Druhové změny jsou v těchto společenstvech často sledovány, ale málo je známo o roli funkčních vlastností rostlin v těchto změnách. V našem projektu chceme zjišťovat jestli vybrané funkční vlastnosti rostlin jsou relevantní studované problematice tím, že je použijeme pro interpretaci druhových změn na suchých oligotrofních loukách v Bílých Karpatech a vlhkých oligotrofních loukách u Českých Budějovic, na kterých je uplatňováno různé obhospodařování. Budeme testovat hypotézu, že stejný typ obhospodařování sice vede k různému druhovému složení na sledovaných loukách, ale k převládnutí stejných funkčních vlastností. Příspěvkem k porozumění klíčových funkčních vlastností rostlin zvýhodněných při různém obhospodařování chceme zlepšit strategii managementu v ochraně, obnově a udržitelném rozvoji oligotrofních luk ve studovaných územích.

Zpět na seznam